Proiectul ROSE

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

LICEUL TEHNOLOGIC HALÎNGA
Beneficiar: Liceul Tehnologic Halînga

Titlul subproiectului: „Investeşte în tine!”
Acord de grant 483/SGL/RII/ 01.10.2018          

Obiectivul general al proiectului coincide cu ţinta nr. 5 din Partea III din PAS revizuit şi aprobat în CA din data 22.03.2017 respectiv „Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale oferite de Liceul Tehnologic Halînga prin activităţi care vizeză reducerea abandonului şcolar la nivelul unităţii de învăţamânt, creşterea ratei de absolvire şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenul de bacalaureat”.

 Obiectivele specifice ale proiectului:

O1- Implicarea pe parcursul celor 4 ani a unui număr de 100 elevi în activităţi de pregătire remedială, cu scopul de a acumula cunoştinţe la disciplinele: Limba şi literatura română, Matematică, Biologie, Lb. franceză, Lb. engleză, TIC.

O2- Implicarea pe parcursul celor 4 ani a unui număr de 100 elevi în activităţi de consiliere, de dezvoltare personală şi profesională, cu scopul creşterii încrederii şi stimei de sine, de stabilire a paşilor ce trebuie urmaţi pentru atingerea obiectivelor personale.

O3- Participarea unui număr de 100 elevi pe parcursul celor 4 ani, la activităţi extracurriculare diverse, în scopul dezvoltării competenţelor tehnologice, socio-culturale.

O4- Realizarea unor activităţi de renovare şi dotare pentru 3 clase în care se vor desfăşura activităţile cu cei 100 elevi, care să conțină aparatură modernă, în primii 2 ani de proiect.

 Beneficiari direcţi:

Estimăm că vom avea un grup de beneficiari direcţi format din 100 de elevi în anii 1, 2, 3 și 4 de implementare a proiectului.

Beneficiari indirecţi:

Părinţii elevilor din grupul ţintă; echipa managerială; comunitatea şcolară de la Liceul Tehnologic Halînga, care va participa la implementarea  activităților sau va beneficia de rezultatele acestora (cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic); reprezentanţii comunităţii locale prin agenţii economici şi serviciile de asistenţă socială; elevii admişi la Liceul Tehnologic Halînga, după încheierea perioadei de implementare a proiectului.

 Activităţile principale propuse în proiect:

1.Activități pedagogice și de sprijin:

I.1. Organizarea şi desfăşurarea programului  de pregătire pentru examenul de bacalaureat;

I.2. Activități de sprijin;

I.3. Activități de consiliere şi coaching pentru managementul carierei

I.4. Activități de educaţie nonformală cu elevii;

2.Activităţi extracurriculare

II.1. Cum să ne alegem cariera (excursie);

II.2. Incursiuni printre valorile cultural, literare şi istorice româneşti (excursie);

II.3. Vreau să ştiu;

II.4. Educaţie prin creaţie;

III. Activităţi de renovare şi dotare

                                   

Anexa-6.2.1-Invitatie-de-participare_Bunuri-2018.11-banca

Anexa-6.2.1-Invitatie-de-participare_Bunuri-2018.11-scaun

Anexa-6.2.1-Invitatie-de-participare_Bunuri-2018.11-USA

Anexa-6.2.1-Invitatie-de-participareIT

Anexa-6.2.1-Invitatie-de-participare-renovare-2018.11