VIZIUNEA ŞCOLII

Variantele educaţionale şi de formare profesională realizate în prezent şi propuse pentru perioada următorilor 4-5 ani consolidează poziţia Liceului Tehnologic Halânga pe piaţa educaţională, devenind un important centru al învăţământului agricol românesc.

Proiectul de dezvoltare a bazei materiale a unităţii noastre, oferă premizele realizării în cadrul şcolii noastre a unui centru modern de formare profesională, dar şi moral – cetăţenească care să contribuie la asigurarea resurselor umane pentru domeniile de activitate social – utilă din judeţul Mehedinţi, dar şi din judeţele limitrofe.

MISIUNEA ŞCOLII

Misiunea acestei organizaţii şcolare este aceea de a răspunde prompt şi calitativ nevoilor de formare profesională iniţială a elevilor în domeniile de specialitate specifice profilurilor existente, pornind de la valorile cheie ale furnizorului de formare: organizarea permanentă şi responsabilă a demersului didactic din perspectiva egalizării şanselor, asigurarea pentru toată comunitatea, indiferent de forma de învăţământ, a accesului la programele educaţionale la dimensiuni europene şi reducerea deficitului de competenţe pe piaţa muncii. Pentru realizarea acestei misiuni, şcoala noastră ţine seama de contextul comunitar şi educaţional.