Despre

INCEPUTURI

   În anul 1963, la marginea localității Halînga, situată la 3 km de municipiul Drobeta Turnu Severin, pe un teren cu o suprafața de 18 ha, sub cerul liber se ridica prima școală tehnică veterinară din județul MEHEDINȚI.
Școală a început să funcționeze cu 3 clase de elevi, una formată din elevi mehedințeni, celelalte două aduse din județul Dolj și Constanța și cu material didactic transferat de la Calafat.
Clădirea școlii a fost ridicată de personalul angajat al școlii și de către elevi, care au pus mână de la mână, cărămidă peste cărămidă, au pus suflet, seriozitate, pentru ca totul să devină trainic.
Toată muncă a fost coordonată și supravegheată de doamna directoare Eleonora Covrig. Corpul profesoral era format dintr-un medic veterinar, un inginer agronom și zootehnist și doi profesori de cultură generală.
În anul 1966 se ridica clădirea internatului și a cantinei de astăzi. În același an se transformă în „Liceu Agricol”, cu 3 meserii de bază: tehnician veterinar, horticultură și zootehnie, se mărește numărul cadrelor didactice, existând și 7 maiștri instructori.
În livada școlii există meri, peri, pruni, caiși, vișini și piersici care sunt îngrijiți de inginerii și de elevii de la clasele de holticultură.
Fructele se valorifică  fie direct pentru masa elevilor, fie pentru conservele de iarnă.
Din grădina de legume se obține varză, ceapă, mazăre, cartofi care se conservă sau se păstrează în depozite special amenajate.
La orele de instruire participă elevii, care învață tainele din practica meseriei, pentru că lucrează efectiv la înființarea și îngrjirea culturilor, la tratarea culturilor, la îngrijirea ecologică a culturilor, la recoltarea, păstrarea și conservarea produselor vegetale sub directă îndrumare a specialiștilor cu înaltă pregătire profesională. Meseriile în care se pregătesc elevii sunt următoarele:
1. pentru învățământul liceal(zi/seral/frecvență redusă):
-tehnician ecolog și protecția calității mediului
-tehnician în agricultură
-tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
-ştiinţe ale naturii
2. pentru învățământ profesional zi:
-tehnician horticol
Elevii beneficiază la sfârșitul liceului de obținera gratuită a permisului de conducerea a tractorului,  de obținerea unei temeinice pregătiri în utilizarea calculatorului.
Pe timpul studiilor se acordă: burse”Bani de liceu”, burse „profesionale”, burse sociale și burse de merit pentru elevii cu medii generale de peste 8,50.
După terminarea studiilor liceale elevii pot fi încadrați în muncă la agenții economici, pe bază diplomei de atestat în meserie, pot continua studiile în învățământul postiliceal, superior, pot demara o activitate privată în domeniul în care s-au pregătit.